Skapa lista

Otroligt Trygg E-Handel


Leveranstid: Normalt 1-3 arbetsdagar
Fri frakt över 1000 kr

För företagsbeställningar
läs mer under villkor

  Allmänna villkor
  Leveransvillkor
  Handelsvillkor
  Integritetspolicy
  Om Cookies 
  Retur, byte & ångerrätt 

  Kontakta kundtjänst
  info@leksakstanten.se

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

Följande allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som användare (”Kunden”) gör en beställning via www.leksakstanten.se och tillhörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och J&S toys AB organisationsnummer 559120-6924 (”Leksakstanten”). Detaljerade kontaktuppgifter och övrig information om Leksakstanten framgår på Webbplatsen. Villkoren är uteslutande tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen. För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden vara myndig, dvs. fyllt 18 år. Leksakstanten accepterar, enligt svensk lag, ej kreditköp till personer under 18 år. Leksakstanten förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (såsom om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). Leksakstanten reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella skriv- och bild fel på Webbplatsen, såsom fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Leksakstanten har rätt att korrigera sådana potentiella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Leksakstanten naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Leksakstanten fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen skall uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Leksakstanten ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part. Webbplatsen, och allt innehåll på denna, ägs av Leksakstanten eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Leksakstanten.

2. Avtal och Beställning

För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner och samtycker att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Leksakstantens Integritetspolicy. Ett avtal om köp inträdes först när Leksakstanten bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Leksakstanten per e-post. Leksakstanten uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Leksakstanten kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Leksakstanten. Vid återkallande kommer Leksakstanten att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Leksakstantens behandling av personuppgifter finns i Leksakstantens Integritetspolicy.

4. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen under Handelsvillkor. Leksakstanten har rätt att ta betalt av Kunden redan i anknytning med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Leksakstanten. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Leksakstanten eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Leksakstanten förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att möjliga begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden

Leksakstanten kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Leksakstanten i samband med kampanjen. Leksakstanten förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i förbindelse med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Leksakstanten skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Leksakstantens leverans av varor och villkor för leveransen finner du under Leveransinformation. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella sidan på Webbplatsen. Vid eventuell leveransförsening underrättar Leksakstanten dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat speciellt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte anstår på dig som Kund har du rätt att häva köpet. Om paket skall lösas ut skall Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket skall normalt hämtas ut personligen med giltigt identitetskort och ordernummer. Kunden får en avisering som visar vart och när paket skall hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Leksakstanten rätt att debitera Kunden en avgift på 300 SEK.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Leksakstanten detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis kläder, kosmetiskall produkter och badkläder etc.);
(c) ljud- eller bildupptagningar samt datorprogram med bruten försegling; eller
(d) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
(e) säkerhetsprodukter i bruten förpackning som kan förlora sin funktion utan synbar skada.

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en produkt har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne önskar att använda sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer). Önskar Kunden ångra köpet skall Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Leksakstanten på det sätt som anges under ”Ångerrätt”. Kunden skall ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan skall skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Leksakstanten. Varan skall skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer skall göras till Leksakstanten enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här.

Ibland kan Leksakstanten erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella sidan på Webbplatsen.

När Kunden ångrar sitt köp betalar Leksakstanten tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, exklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Leksakstanten erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som skall återbetalas har Leksakstanten rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Leksakstanten betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Leksakstanten tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Leksakstanten får dock vänta med återbetalningen tills Leksakstanten tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

Vissa av Leksakstantens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är defekta enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara skall kontakta Leksakstanten så snart som möjligt efter att felet uppdagats via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

Leksakstanten står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Leksakstanten att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Leksakstanten strävar efter att detta skall ske inom 30 dagar från det att Leksakstanten mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Leksakstanten förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Leksakstanten riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Länkar

Leksakstanten kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Leksakstantens kontroll, och webbplatser utanför Leksakstantens kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Leksakstanten försöker säkerställa att Leksakstanten enbart länkar till webbplatser som delar Leksakstantens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Leksakstanten inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

10. Force Majeure

Leksakstanten ansvarar inte för förseningar orsakade av händelser som Leksakstanten inte kunnat råda över som exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniskall problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Leksakstanten Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Leksakstanten rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar av Villkoren

Leksakstanten förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Leksakstanten har informerat Kunden om ändringarna. Leksakstanten rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ej verkställbar, skall bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiskall vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist

Tvister skall i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Leksakstantens kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Leksakstanten beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor skall tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.


Stäng Powered by C4Mmedia!