Skapa lista

Otroligt Trygg E-Handel


Leveranstid: Normalt 1-3 arbetsdagar
Fri frakt över 1000 kr

För företagsbeställningar
läs mer under villkor

  Allmänna villkor
  Leveransvillkor
  Handelsvillkor
  Integritetspolicy
  Om Cookies 
  Retur, byte & ångerrätt 

  Kontakta kundtjänst
  info@leksakstanten.se

Integritetspolicy

Personuppgifter

Vi på Leksakstanten.se värnar om dig och din personliga integritet samt strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår  målsättning att följa alla gällande lagar och stadgor för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Leksakstanten samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. J&S toys AB, (”Leksakstanten”/”vi”), 559120-6924 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Leksakstanten behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att tillhandahålla dig med väsentlig information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag som tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Leksakstantens koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Leksakstanten iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EES.

Vi säljer eller hyr inte ut personuppgifter till någon andra- eller tredje part förutom vid omstrukturering eller vid fullständig eller partiell försäljning av bolaget. Varje uppgörelse i en sådan situation ska vara i enlighet med den då gällande sekretesslagstiftning. Har du skapat ett konto på Webbplatsen kommer inte din personliga information samt orderinformation att tas bort ifall du inte ber oss att göra det. Behandling av personuppgifter och frågor kring detta avseende skickas till BOINK & Co AB via e-post info@leksakstanten.se.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Leksakstanten använder sig av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via

Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Ett SSL-protokoll behandlar data på flera olika sätt och ”flyttar om” informationen. Detta görs för att informationen inte ska vara läsbar vid överföring emellan de två datorerna. Denna "omflyttning" kallas kryptering. När informationen tas emot hos mottagaren ser SSL till att upprätta data i dess ursprungliga ordning, samt kontrollerar att avsändaren är korrekt (Server Authentication). SSL kontrollerar även att datan inte har blivit förändrad under överföringen (Message Integrity). SSL använder digitala certifikat för att kontrollera sändare, mottagare eller både sändare och mottagare av dataöverföringen. Ett digitalt certifikat är det som används för att koppla informationen om en individ eller organisation till en så kallad "allmän nyckel".

Alla SSL-certifikat till internet handhas av företag som är certifierade certifikatskapare. Detta medför också att alla SSL-certifikat är unika och korrekt utfärdade. Alla som ansöker om SSL-certifikat måste styrka sin egen eller sin organisations identitet för att få köpa ett SSL-certifikat.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du medgivit till att vara registrerad kund/medlem hos Leksakstanten sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Leksakstantens åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig ytterligare än vad som är legalt enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. Leksakstanten vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Leksakstanten förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Leksakstanten korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@Leksakstanten.se Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Leksakstanten inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Leksakstanten förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Stäng Powered by C4Mmedia!